• TeknoTur
  • TeknoTur

TeknoTur

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ana ortaklığında kurulmuş olan Teknopark İstanbul bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Yaklaşık 2,5 milyon m² arazi Teknopark İstanbul için ayrılmıştır. Teknopark İstanbul’un amacı sunduğu hizmetler ile Ar-ge faaliyetlerinin inovasyonun ve teknolojik üretimin desteklendiği, bunların da doğrudan girişimciliği ve ekonomiyi tetiklediği bir ekosistem yaratmaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi; öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatları boyunca almış oldukları eğitime katkı olarak profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla inovasyon, teknoloji, ar-ge ve girişimcilik gibi konularda destek eğitim ve seminerlerle mezuniyet hayatlarına hazırlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla Üniversitemizin Teknopark İstanbul ile olan ortaklığından yola çıkarak öğrencilerimizle gruplar halinde Teknopark’a düzenli ziyaretler gerçekleştirilmektedir. TeknoTur adını verdiğimiz bu ziyaretlerle öğrencilerimiz; bilim ve iş dünyasının karşılıklı etkileşimine tanıklık ederken bilgi toplumuna dönüşüm sürecini gözlemlemekte ve ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla kendi geleceklerine hedefler belirlemektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi broşürünü online olarak inceleyebilirsiniz.

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım