“Leading Digital” Dönüşüm İçin Teknolojiyi Kullanmak

“Leading Digital” Dönüşüm İçin Teknolojiyi Kullanmak

Bu özet 06.11.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Adnan ECEVİŞ tarafından çıkarılmıştır.

Son dönemde okuduğum yönetim kitaplarından biri de, günümüz ve geleceğin bir yönetim gerçeği ve gerekliliği olan dijital dönüşüm ve gelişimi konu edinen “Leading Digital” isimli eser.
Türk Hava Yolları Yayınları tarafından tercüme ettirilen bu kitap iş dünyasına önemli bir armağan niteliğinde. Günümüz ve gelecek gerçeklerini, yarını bugünden yaşan önemli dünya markaları üzerinden anlatmaya çalışan kitap, bugünün gereklerini, geleceğin iş modelleme sırlarını paylaşıyor. (Türk Hava Yolları yöneticilerine bu eseri Türk İş Dünyasına ve Yönetim Liderlerine armağan ettikleri için sonsuz teşekkür ve tebrik ediyorum.)
Kendi alalarında uzman araştırmacı ve iş modelleme uzmanları olan George Westerman, Didier Bonnet ve Andrew McAfee tarafından kaleme alınana eserde yüzlerce global ünlü marka ve liderlerinin gerçekleştirdiği ya da gerçekleştiremedikleri dijital dönüşüm ve yeni nesil liderlik modellerinden bahsedir. Bilimsel araştırma ve grafikleme, ölçümleme metotlarına da sıklıkla başvuran eserde yazarlar önemli birkaç global marka üzerinden yeni nesil iş modellerini anlatmaya çalışıyorlar.
(Yazımda, bu kitabı özetlemeyi değil, önemli olarak gördüğüm bazı kısımları sizlerle paylaşmayı tercih ettim.)
Kitap, bugünün ve yarının kahramanı olarak “Dijital Usta”lardan söz eder. Bugünün dijitalleşen dünyasında artık müşteriler ve kullanıcıların her attıkları dijital adımda büyük veri (Big Data) havuzuna bir iz bıraktığını, Eser, Dijital Ustaların da bu havuzdan edindikleri deneyim ve belirledikleri stratejiler ile kazanan ve lider pozisyona gelebildiklerinden söz ederken, Dijital Ustaların başarı kriterlerinin başında müşteriyi ve deneyimi anlayabilmek kadar, iş süreçlerinin de dijitalleşmesi, dijital stratejiye uygun iş liderlerinin, takımlarının kurulmasının önemli olduğunu aktarıyor.
Dijital Ustalarının, elde ettikleri enformasyonu ve gelişkin analizleri üstün bir müşteri deneyimi yaratmak için kullandıklarından söz ederek, karlılık artışları ve maliyet tasarrufları yakalayabileceklerinden bahsediliyor.
Fiziksek ortamla dijital ortamın maksimum ve kesintisiz şekilde biraraya getirilerek müşteriye unutulmaz ve vazgeçilmez deneyimler edindirmenin şirketleri öne çıkaracağından söz eden eserde, Dijital Ustalarının diğerlerinden farklı olarak müşteri davranışını sıkı sıkıya anlamaya ve dijital teknolojiyi de işin içine katarak müşteri deneyimini dışardan içeriye doğru tasarlamaya zaman ayırdıklarını aktarır.
Güçlü operasyonel yeterlilikler ve mükemmel IT sistemlerine gerek olduğunu aktaran eser, örgütsel değişim yaratmanın güçlü bir liderlik ve vizyondan geçtiğinin altını çiziyor.
Dijital Ustalık üzerine örneklerle başarı hikayelerinin de aktarıldı çalışmada Burberry markasının iflastan dirilişe ve güçlü bir ekonomik üstünlüğe seyri sürecinde dijital değişimin ne kadar önemli bir yerini olduğu paylaşılıyor.
Son yılların en güçlü markaları ve dijital serüvenlerinde bahseden kitapta dikkat çekici diğer bir başlık da Değişim liderleri ve ekiplerinin IT yani teknoloji birimleri ile yaşadıkları temel problemler. Vakalar üzerinden yola çıkarak bu olumsuz sürecin birçok değişim hikayesini zora soktuğu ve genelde sorunun iletişimsizlik nedeni ile gerçekleştiği üzerinde duruluyor. Etkili bir değişim liderinin bu sancılı süreçten çıkış yollarını bulacağı, teknolojik gelişim sürecinde zaman zaman IT birimlerinin değişime yaklaşımları nedeni ile başka birimler üzerinden değişim programlarının uygulandığını ancak sorunun ilerleyen zamanla daha da arttığı, birçok mali kayıp ve zaman kaybı gibi sorunlarla karşılaşıldığından bahsediyor.
Yeni bir dijital serüvene girerken, planlama ve liderliğin öneminin ısrarla vurgulandığı eserde, dijital ustaların süreç içerisinde karşılaştığı zorluklara da yer veriliyor.
Bugünün ve geleceğin olmazsa olmazı dijital dönüşümün bütün markalar ve hatta kişisel kariyer hedefleyenler için ciddi bir gereklilik olduğu ortada. Ancak bunun nasıl ve ne şekilde olacağı noktasında temkinli davranılması zorunlu. Süreç içerisinde özellikle mevcut yapı içerisindeki muhtemel direnç noktalarının ısrarlı ve pozitif iletişim metotları ile aşılabileceğine dair birçok örneğin de yer aldığı Türk Hava Yolları Yayınlarınca yayınlanan “Leading Digital” güçlü bir dönüşüm için teknolojiyi kullanmanın nasılı ve niçini üzerine profesyoneller için güçlü bir kaynak niteliğinde.

Andrew McAfee

Bir MIT bilim adamı Andrew McAfee, teknolojik ilerlemenin; iş dünyasını, ekonomiyi ve toplumu nasıl değiştirdiğini inceler. İkinci Makine Çağındaki en çok satan Erik Brynjolfsson'un yazarıdır: Parlak Teknolojiler Zamanında İş, İlerleme ve Refah ve MIT Dijital Ekonomi Girişimi'nin kurucusu..

Didier Bonnet

Didier Bonnet, Capgemini Consulting'de Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Uygulama Lideri. Ayrıca, MIT Dijital İş Merkezi ile ortak bir araştırma ortaklığı da dahil olmak üzere önemli bir stratejik girişim olan Capgemini'nin Dijital Dönüşüm teklifi için İcra Sponsor olarak görev yapıyor.

Bundan önce Didier, Capgemini Consulting'de 15 yıldır Telekom, Medya ve Eğlence uygulamalarının küresel lideriydi. Stratejik kalkınma, küreselleşme, internet ve dijital ekonomi ile çok uluslu şirketlerin ticaret dönüşümünde 25 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Didier, çeşitli makaleler ve kitap bölümleri yayınladı ve sık sık basın, Wall Street Journal, Financial Times ve The Economist de dahil olmak üzere alıntılandı. Global olaylarda başarılı bir konuşmacı ve ayrıca BBC, CNN, Reuters ve CNBC gibi yayıncılar için düzenli yorumlar da yapıyor.

Didier, İşletme Ekonomisinden Fransızca "Grandes Ecoles" dan mezun oldu ve Oxford Üniversitesi'nden doktorasını aldı.

George Westerman

Dijital Ekonomi üzerine MIT Sloan Girişimi ile Ana Bilim Araştırma Uzmanıdır.
George, Sloan Yönetim İncelemesi'nden Organizasyon Bilimine, Wall Street Journal'a kadar çeşitli yayınlar için sayısız yazı yazdı.
Üç saygın kitabın ortak yazarı:
"BT Risk: İş Tehditlerini Rekabet Avantajına Dönüşmek",
"BT'nin Gerçek İşi: CIO'lar Değer Yaratma ve İletişim Kurma Şekli",
"Leading Digital: Dönüşüm İçin Teknolojiyi Kullanmak"

George, düzenli olarak, dünyadaki şirketler ile anahtar konuşma sunumları ve üst düzey yönetici atölyelerini yürütür. Harvard Business School'dan önce bir Doktora kazandıran George, ürün geliştirme ve teknoloji liderliği alanlarında 13 yılı aşkın tecrübeye sahip.

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım