Kişisel Kariyer Planlaması

Kişisel Kariyer Planlaması

Bu özet 12.11.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi Uzman Yardımcısı Muhammet Furkan AYDIN tarafından çıkarılmıştır.

Değişen dünya, değişen iş yaşamı ve değişmesi gereken bizler…

Her gün bir önceki günden farklı bir sabaha uyanırız. Fikirler, insanlar ve toplumlarda her sabah farklı bir güne uyanır. Bu değişim iş dünyasında da etkisini gösterir. Düne kadar bir işte devamlılığı sağlayarak istikrar hedeflenmekteydi. Fakat istikrar kavramı da bu değişimden payını aldı.
Artık şirketler çalışanlarının kişisel gelişiminde rol oynamaktan ziyade, çalışanlarda hali hazırda bir özellik olarak bulunmasını istiyor. İşte bu kitap kariyerin ilk basamağı olan bireyin kendisini tanımadan başlayarak, iş arama stratejilerini geliştirme, bulunan işte başarıyı yakalama ve kariyer sürecinde kendini değerlendirmede yol gösterici nitelik taşır.

Yazar kişisel kariyer planlamasında “PANO Stratejisi” adını verdiği sistematik bir planlama ortaya koymuştur. Bu planlamanın açılımı “Pozitifi Arttırma, Negatife Odaklanma” stratejisidir. Amaç pozitif yönleri koruyup geliştirirken negatif yönleri keşfedip bunlar üzerine odaklanmaktır.

Pano stratejisi birbirini izleyen dört değişik adımdan oluşur. Kitap da bu adımlar üzerine inşa edilmiştir. Kendini tanıma aşaması ile yola çıkılmış, meslek araştırması yapılarak karar verilmesi amaçlanmış, iş bularak ve kariyerinde başarıyı yakalamak hedeflenmiştir.

Bireyin yeteneklerini, ilgilerini ve tutumlarını keşfederek kendisini tanıması kişisel kariyeri için köşe taşıdır. NLP olarak bilinen psikolojik terapi anlayışına göre başarı konusunda kişiliği ve davranışları anlamak için öncelikle ne istediğimizi bilmemiz ve harekete geçmemiz gerekir. Ardından yaptıklarımızın sonuçlarını fark etmeyi öğrenmeli ve peşinde olduğumuz sonuçları alıncaya dek, davranışlarımızı değiştirmeye hazır olmalıyız. Ayrıca hırs, inanç, strateji, değerlerin açıklığı, enerji, bağlayıcı güç ve iletişimin mükemmelliği başarının yedi tetikleyici unsurudur.

Kim olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi bildikten sonra neyi bildiğimizi ve neyi bilmeye ihtiyacımız olduğunu keşfetmemiz gerekir. Bu süreçte davranışçı, bilişsel, hümanist ve toplumsal öğrenme kuramlarına başvurulur.

Gelişim dönemlerine göre farklılık gösteren öğrenme modelleri çocuklarda ve yetişkinlerde farklılık gösterir. Çocuklar için Pedagoji alanı işlev gösterirken, yetişkinlerde ise Andragoji devreye girer ve fonksiyonları olan biyolojik, toplumsal, yasal ve psikolojik açıdan yetişkin bir bireyi ele alır.

Yazar kitabında gelişim döngüsünü kendi yaşantısında hatırladığı ve birçok insanın hayatının bir döneminde deneyimlediği bisiklete binmeyi öğrenme ile açıklamıştır. Başlangıçta bisikleti sürmeyi bilmeyen birey, bisikletten düştüğünde bilinçsiz yetersizlik seviyesindedir. Artık bisiklet süremediğini de bilen birey, bilinçli yetersizlik seviyesine geçmiştir. Sonrasında bisiklet sürmeyi öğrenen ve bunun farkında olarak sürdüğünde bilinçli yeterliliktedir. Son aşama olarak ise birey, halk tabiri ile gözü kapalı -yani tüm reflekslerin kendiliğinden gelişmesi ile birlikte- bisikleti kusursuz sürdüğünden dolayı bilinçsiz yeterlilik düzeyine ulaşmıştır.

Yeterlilik düzeyine ulaşmak için meslek araştırmaları yapmak ve karar vermek yolunda deneyim kazanabileceğimiz çalışma şekilleri vardır. Bunlar günlük işler, tatilde döneminde çalışma, sözleşmeli çalışma, stajyerlik ve gönüllü çalışmadır. Çalışma şekillerinin yardımı ile mesleğe girmeden önce meslek hakkında yeterli bilginin edinilmesi için önemli rol oynar.

Yeterliliğimizi ve deneyimlerimizi elde ettikten sonra belirlediğimiz kişisel kariyer hedeflerimiz doğrultusunda hedef beşgeni devreye girer. Bu hedef beşgeni zaman kriterlerine göre belirlenir. Beşgenin kenarları günlük hedefler, kısa vadeli hedefler, orta vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler ve yaşamımıza anlam veren, yaşama nedenimizi ortaya koyan hedeflerden oluşur.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde iş bulmada, iş görüşmesin de, iş ilişkilerinde önemli olan faktörler ve bu alanda fayda sağlayacak pratik bilgiler verilmiştir. Sona yaklaştıkça özellikle işe yeni başlayanlar için, iş yaşamında başarıyı yakalamak adına kritik birtakım noktalar vardır. Süreç içerisinde kişiliğimiz, motivasyonumuz, işi çabuk öğrenmemiz ve deneyimimiz kariyerimizde bizi başarılı basamaklara taşıyacaktır.

“UNUTMAYIN;
Siz, kendinizi tanıdığınız sürece siz olabilirsiniz. Kendinizi tanımazsanız, Açık denizde yelkenleri olmayan bir teknenin rüzgara göre sürüklenmesi gibi, başkalarının sizi sürüklediği yöne gidersiniz.”

“Ben geçmişle ilgilenmem, geleceğe bakarım. Çünkü gelecekte yaşayacağım.”

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım