İnsan Yönetimi

İnsan Yönetimi

Bu özet 10.02.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi Uzman Yardımcısı Muhammet Furkan AYDIN tarafından çıkarılmıştır.

“İş dünyasında değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.”

Değişime adapte olan ayakta kalır. Sistemin kritik noktası insan yönetimi alanında temel ve başlangıç niteliği taşıyan bu kitap, uzman isimlerin Harvard Business Review’den 10 makalesini içerisinde barındırıyor. İş hayatının her kademesinde, yöneticiden çalışana ve bireyden şirkete rehberlik eden klasiklerden olduğunu söyleyebiliriz.

Kitapta liderlik ile giriş yapılması elbette tesadüf değil. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek için bireyde liderlik vasıflarının gelişmesi önem taşır. Araştırmalar en başarılı liderlerin duygusal zeka yetkinliklerinde güçlü olduğunu gösteriyor. Goleman ile birlikte anılır duruma gelen duygusal zekanın kilit bileşenleri; öz-bilinç, öz-yönetim, motivasyon, empati ve sosyal becerilerdir. Altı temel liderlik tarzları da bunların kombinasyonlarından oluşur. Bu liderlik tarzları dayatıcı, güven verici, yakınlık, demokratik, sürükleyici ve yönlendiricidir. İyi bir lider tek tarz uygulamaz, birden çok tarzda uzmanlaşır ve gerektiğinde tarzlar arası geçişte esnektir.

İlerleyen sayfalarda ilgi çeken bir başlık olarak “Başarısızlığa Koşullanma Sendromu” karşımıza çıkıyor. Bir yönetici çalışanlarına karşı “gözde” ve “gözden düşmüş” şeklinde kategorizeye gidebilmektedir. Bundan sonra koyduğu kategoriyi destekleyen unsurları görmeye başlar ve aksini görmezden gelir. Bu sendrom başta çalışanlara, örgüte ve amire olmak üzere herkese zarar verir. Bizlere teşhis imkânı sunan makale, tedavide de yol gösterici niteliği taşıyor. Düzenli olarak kendi varsayımlara meydan okumak, açık davranmalarına teşvik vermek, tarafsız yer seçmek ve çalışanın zayıf-güçlü yanlarını kabul etmek başarısızlığa koşullanmayı geri çevirmede örnekler arasındadır.

Bir başka makale de bahsedilen araştırmaya göre, büyük yöneticilerin geri kalanlardan ayıran tek özelliği, her kişiye özgü olan şeyi keşfedip bundan faydalanmasının çarpıcı bir tespit olduğunu görüyoruz. Ortalama yöneticiler dama oynarken büyük yöneticiler santraç oynuyorlar. Farkı ise; damada tüm taşların özelliği aynıdır, aynı şekilde hareket eder ve birbirleriyle yer değiştirilebilirler. Santraçta da her parça farklı bir şekilde hareket eder ve parçanın nasıl hareket ettiğini bilmezseniz oynayamazsınız. Özetle iyi bir yönetici bireysel güçlerden faydalanır ve bu güçleri tetikleyecek girişimlerde bulunur.

Tüm bunlara eşlik eden performans arttırıcı bir diğer unsur ise ekip ve ekip disiplinidir. Bir ekibin, bireysel performansından çok daha iyi bir performans imkanı sağlar. Bunun için ise temel birtakım özellikler vardır. Öncelikle şekillenmesine ekibin yardımcı olduğu anlamlı bir ortak amaç gerekir. Ardından ortak amaçtan akan belli performans hedefleri, tamamlayıcı becerilerin bir karışımı, işin nasıl yapılacağına dair güçlü bir katılım ve ortak yükümlülük öne çıkan başlıklardır.

Sonuç olarak, insan yönetiminde santranç etkisi oluşturabilmek için yöneticinin ekibin özelliklerine ve bireysel farklılıklarına hâkim olması, beraberinde kilit taşlarını yerine oturtarak mekanizmayı aktif hale getirmesi altın kuraldır.

İnsan yönetimiyle ilgili hiçbir şey okumadıysanız, buradan başlayabilirsiniz.

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım