Uluslararası Ticarette Akreditif İşlemleri ve Genel Uygulamalar

Uluslararası Ticarette Akreditif İşlemleri ve Genel Uygulamalar

Arş. Görv. Gencay KARAKAYA

Yapılan uzak mesafeli ticari işlemler, taraflar arasında güven eksikliğini
doğurmuştur. Bu eksikliğin giderilmesi için ödemenin tam ve eksiksiz
yapılabilmesi, ilgili malın zamanında ve sağlam teslim alınabilmesi için ortaya
akreditifli ödeme şekli çıkmıştır.
Akreditifin bu kadar tercih edilmesinde;
• Söz konusu ticari işlemde garantörlük rolünü üstlenen bir bankanın olması,
• Akreditif belgesinin hukuki manada bir sözleşme niteliğinde olması,
• Çok net ve kesin olmamakla birlikte her iki taraf içinde risklerin eşit ya da
eşite yakın şekilde dağıtılmasını sağlayan bir ödeme şekli olması gibi
nedenleri sayabiliriz. Bu kadar çok kullanılan bir işlemin hata ve yanlış
payının çok az oranlara inmiş olmasını bekleriz. Ancak söz konusu durum
maalesef piyasada tam anlamıyla görülmüş değildir. İşte tam bu noktada,
akreditifli işlemlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ne olabilir
sorusunun cevabını aramaktayız. Çalışmamızın ilk bölümünde uluslararası
ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme şekillerini, ikinci bölümde özel olarak
akreditifi ve kapsamlı olarak işleyişini son bölümde de akreditif işlemlerinde
firmalar düzeyinde karşılaştığımız sorunları anlatmaya çalışacağız.

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım