Teknoders

Teknoders

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ana ortaklığında kurulmuş olan Teknopark İstanbul bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Yaklaşık 2,5 milyon m2 arazi Teknopark İstanbul için ayrılmıştır. Teknopark İstanbul’un amacı sunduğu hizmetler ile Ar-ge faaliyetlerinin inovasyonun ve teknolojik üretimin desteklendiği, bunların da doğrudan girişimciliği ve ekonomiyi tetiklediği bir ekosistem yaratmaktır. Bu amaç ile öğrencilerimiz Teknopark İstanbul’a düzenli ziyaretler gerçekleştirerek teknolojik gelişmelerden düzenli haberdar olmaktadır. Bunun yanında başta mühendislik öğrencilerimiz olmak üzere düzenli olarak her ay 1 derslerini Teknopark İstanbul’da gerçekleştirmektedirler. Gerçekleştirmiş olduğumuz ilk derste Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÖZTÜRK öğrencilerimiz ile bir araya geldi.

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım