STAJ İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU!

STAJ İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU!

16.03.2020 tarihi itibariyle Pandemi süreci nedeniyle durdurulan staj işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının açıklaması ve Üniversitemiz Senatosu kararı ile tekrar başlamıştır.

Lisans programlarındaki öğrencilerimizin staj uygulamaları Üniversitemiz Senatosunca değerlendirilip; yaz döneminde yüz-yüze staj yapmak isteyen öğrencilere aşağıdaki linkte belirtilen staj taahhütnamesinin imzalatılması suretiyle staj hakkının verilmesine, talep eden son sınıf öğrencilerine ise staj uygulamalarının yerine Uzaktan Eğitim Sistemiyle ödev ve proje çalışmaları verilerek değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

Zorunlu stajı bulunan 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz sadece yüz yüze staj yapabilmektedir. 2. ve 3. Sınıflar için online staj uygulaması kabul edilmemektedir. Yüz yüze stajlar için Kariyer Merkezine teslim edilecek evraklarla beraber Üniversitemiz web sitesi ve Kariyer Portalında yayınlanan aşağıda linki belirtilmiş olan taahhütnamenin veliniz tarafından imzalanarak evrakın aslının Kariyer Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimizin Kariyer Merkezine teslim etmesi gereken “Ek 1- Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formu” firma tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra Staj Danışman hocasına imzalatılması gerekmektedir. Öğrencimiz çeşitli sebeplerden dolayı staj danışman hocası ile imza işlemini gerçekleştirilemiyorsa, staj danışman hocasına ilgili evrakı mail yoluyla ileterek, hocasının Kariyer Merkezine öğrencinin staj yerini onayladığını belirten bir maili kariyer@ticaret.edu.tr adresine iletmesini talep etmesi gerekmektedir.

Kariyer Merkezine teslim edilmesi gereken belgeler:

  • Ek 1 Staj Yeri Bildirim ve Kabul Formu (firma tarafından kaşe ve imzalı)
  • Ek 3 Sgk Bildirim Formu
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Vesikalık Fotoğraf
  • Taahhütname (veli tarafından imzalı evrakın aslı)

Mezun durumunda ders yükümlülüğü kalmamış, mezuniyeti için sadece staj yapması gereken öğrencilerimiz talepleri doğrultusunda yüz yüze veya online staj yapabilmektedir. Süreç yukarıda anlatıldığı gibi gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte mezun durumunda olup staj yapmak istemeyen öğrencilerimiz Staj Danışmanları ile görüşerek staj yerine proje ve ödev alabilirler. Bu süreç tamamen Staj Danışman hocanızla yürütülecek olup Kariyer Merkezine belge teslimi yapılmamaktadır.

Staj evraklarınızı eksiksiz olarak Kariyer Merkezine 15 gün önceden teslim etmeniz gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTMİŞ OLDUĞUMUZ TAAHHÜTNAME BELGESİ HER BÖLÜME AİT STAJ BELGELERİNİN SONUNDA YER ALMAKTADIR.

STAJ FORMLARI

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım