Aileler

Öğrencinizin, bireysel, akademik ve iş yaşamına yönelik becerilerinin yönlendirilerek desteklendiği İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, Kariyer Planlama Merkezi ile yapılan tüm çalışmalar profesyonel bir çizgide uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin aynı zamanda yaşam koçu olan Kariyer Planlama Merkezi tarafından; kim olduğu, neler yapmak istediği, neyin onu memnun edeceği, nihai başarı hedefi kariyer tatmini gibi içsel başarı dinamikleri mercek altına alınır; öğrenci ve veliler yönlendirilir.

Öğrencilere, sadece bir üniversite değil; Kariyer Planlama Merkezi gibi alt kurumlarıyla yol gösterici misyonu yüklenen İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir anlayış ile öğrencilerinin yanında olmaktadır.

Öğrencinin üniversite hayatının ilk günlerinden itibaren temasta olacağı Kariyer Planlama Merkezi, yıllık rutin faaliyetleri içerisinde; kariyer fuarı, girişimci koçluğu, workshoplar ve destekleyici etkinliklerle birlikteliğin verimini en üst düzeye taşımaktadır.

Öğrenciyi güçlü ve başarılı bir kariyer yolculuğuna hazırlamakta sadece üniversite veya öğrencinin çabalarının tek başına yeterli olmayacağını bilen Kariyer Planlama Merkezi’miz, aileler ile de birlikte çalışarak öğrencilerini hayallerine ulaştırmak için yardımcı olmaktadır.

Aile, Öğrenci ve Kariyer Planlama Merkezi Rolleri Nasıl Olmalı?

Üniversite Tercih Döneminde

Aile

 • Öğrenciniz için neyin önemli olduğunu tespit etmek amacıyla ona yardımcı olun
 • Gelecekteki hayallerine yönelik finansal ve kariyer tatmini sağlayabilecek Üniversite ve bölüm konusunda açıklayıcı olun
 • Sık sık geri bildirim isteyin ve değerlendirin, öğrencinin hedeflediği üniversite veya benzer okulda okumuş kişilerin başarı hikâyelerini ve neler yaptıklarını araştırın
 • Üniversitelerin kariyer merkezlerini ziyaret edin

Öğrenci

 • Kişisel, eğitim ve kariyer hedeflerini bilinçli olarak belirlenmeli
 • Üniversite hayatı boyunca ücretli veya gönüllü yapabileceği işlerin listesi oluşturmalı, bu öğrencide mesleki ve sivil toplum farkındalığı oluşturacaktır
 • Üniversite boyunca katılmak istenebilecek kurslar, eğitimler ve faaliyetlerin listesi yapılmalı, tercih yaparken üniversitelerin sosyal kapasitelerini karşılaştırmada daha bilinçli olunur
 • Doğru tercih için detaylı bilgi toplanmalı; akademik kadro, yayınlar, fiziki ortam, mezunların çalışma koşulları vs.
 • Mümkünse tercih etmeyi düşündüğü üniversitenin oryantasyon programına katılmalı

Kariyer Planlama Merkezi

 • Üniversitenin düzenlediği oryantasyon etkinliğinde Kariyer Planlama Merkezi ve faaliyetlerini tanıtır.
 • Ziyaret eden öğrencileri birebir bilgilendirme yapar
 • Sosyal Medya üzerinden Kariyer Planlama Merkezi'ni tanıtır

Öğrencinin Birinci Yılında

Aile

 • Önceliklerini belirleme konusunda öğrencinizi teşvik edin
 • Akademik danışmanıyla tanışın
 • Her dönem en az bir tane eğitim görevlilerinden biriyle tanışın
 • Öğrencinizin ilk izlenimlerini sorun, öğrenci kulüpleri ve faaliyetler konusunda bilgilenmeye yöneltin
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerinde ilk CV'sini oluşturmasına yardım edin
 • Kariyer Planlama Merkezi etkinliklerini takip etmesinin iş hayatına hazırlık konusunda önemli olduğunu öğrencinize anlatın
 • Yaz stajı veya gönüllü faaliyetler için Kariyer Planlama Merkezi'nden destek alması için öğrencinizi teşvik edin

Öğrenci

 • Kendisini üniversiteye alıştırmalı, fiziki mekan ve sosyal ortamları öğrenmeli
 • Üniversite'nin dijital alt yapısı; öğrenci bilgi sistemi, kütüphane vs. sistemlerini gerekirse uzman personel eşliğinde öğrenmeli
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerinde ilk CV'sini oluşturarak Kariyer Planlama Merkezi'ni ziyaret etmeli
 • Kariyer Planlama Merkezi'nden yıl içi etkinlik vizyonu hakkında bilgi almalı
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© sistemine kayıtlı referanslı işverenlerin personel talep kriterleri üzerinden kendi mesleği konusunda yeterlilik vizyonu oluşturmalı
 • Kariyer Planlama Merkezi etkinliklerine katılmalı
 • Ticaret Üniversite'li olmak üzerine bir bilinç geliştirmeli ve bu bilince nasıl destek olabileceğine dair fikirlerini paylaşmalı
 • Akademik dünyayı araştırmalı, görülerini geliştirmeli
 • Akademik danışmanı ve Akademisyenlerle ilişki kurmalı
 • Öğrenci kulüplerinden bir veya birkaçına üye olmalı
 • Kampüs içi faaliyetlere katılmalı
 • Yaz ayları için partime iş veya gönüllü deneyimleri araştırmalı

Kariyer Planlama Merkezi

 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© hakkında öğrencileri bilgilendirir ve oluşturulan CV'lere geri dönüşler sağlar.
 • Öğrencilerin kulüplere erişimi konusunda dijital alt yapısı ve danışmanlarıyla destek olur
 • Öğrencilerin yaz stajı veya gönüllü deneyimleri konusunda destek olur.

Öğrencinin İkinci Yılında

Aile

 • Öğrenci kariyer tercihlerinde kararsızsa Kariyer Planlama Merkezi'ne yönlendirin mümkünse görüşmeye siz de katılın
 • İlk yıl okuduğu bölümün dışında meslekler düşünüyorsa, bunun sebepleri üzerine konuşarak çözüm yolunu müzakere edin
 • Aile olarak kendi mantığınıza uygun bulmasanız dahi öğrencinizin hayali için destek olun
 • Öğrencinizin ilgi duyduğu alanlara ilişkin tanıdığınız kişiler varsa tanıştırın yoksa Kariyer Planlama Merkezi'nden farklı alanlar yönelik etkinlik talep edin
 • İlk iş tecrübesi konusunda cesaretlendirici olun

Öğrenci

 • Amaçlarınız, değerleriniz ve becerilerinizi keşfedilmeli ve iş dünyası ile ilişkilendirilmeli
 • Meslekler hakkında daha detaylı bilgiler edinerek genel anlamda da olsa seçimler yapılmalı
 • Alternatif faaliyetler konusunda kısa vadeli hedeflerle hareket edilerek ilgi alanları test edilmeli
 • Farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi sahibi olunmalı, tek bir alan mı yoksa birden fazla alanda mı uzmanlık ilerletileceğine karar verilmeli
 • Bilgi ve becerilerin sosyal ve iş dünyası ayrımı yapılmalı
 • Bilgi ve becerilere ilişkin uzmanlaştırıcı ve belgeleyici programlara katılım sağlanmalı
 • Hedeflenilen alandaki kişilerin başarı öyküleri okunmalı/izlenmeli
 • Hedeflenilen alana ilişkin bilgi ve becerilerin net bir listesi çıkarılmalı, Kariyer Planlama Merkezi bu konularda da danışmanlık sağlamaktadır
 • Girişimcilik, girişimci çalışan gibi konularda bilgi sahibi olunmalı
 • Etkili özgeçmiş oluşturmaya ilişkin temel kurallar bilinmeli ve örnek özgeçmiş hazırlanmalı Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerinden hazırlanarak uzman görüşüne sunulabilir
 • Yurtdışına çıkmak ve uluslararası deneyim için fırsatlar araştırılmalı
 • Yaz aylarında en az bir hobi üzerine odaklanılmalı ve staj ya da kariyer ile ilgili deneyimler elde edilmeli

Kariyer Planlama Merkezi;

 • Öğrencilerin genel eğilim istatistiklerini çıkararak bu alanları destekleyici sertifika programları düzenler
 • Hedef belirleme ve karar verme becerilerini destekleyici öneriler yayınlar; eğitimler düzenler, birebir destek sağlar
 • Web kaynakları; sosyal medya, blog vs. araçlar ile öğrencileri bilgilendirir
 • İş dünyasına yönelik bilgi ve becerileri değerlendirici etkinlikler düzenler
 • Öğrencilerin becerilerine göre bu becerileri değerlendirecek öneriler de bulunur
 • İletişim eğitimleri düzenler
 • Özgeçmiş yazma, görüşme becerileri, gibi iş hayatına ön hazırlık atölyeleri düzenler
 • Şirketler hakkında açıklayıcı bilgiler ve gerçek iş hayatı tecrübeleri ile öğrencileri iş dünyasına alıştırır
 • Staj imkanları konusunda kurumlarla görüşmeler yaparak öğrencilere alternatif sunar
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© staj ve iş başvurularını işverenlere yönlendirir
 • Öğrenciye kariyer planlaması için okuması gereken kitapları sosyal mecralarda yayınlar

Öğrencinin Üçüncü Yılında

Aile

 • Öğrencinizi yeteneklerini gösterme konusunda teşvik edin, kendisini nasıl ifade ettiğini bire bir gözlemleyin
 • Öğrencinizin alternatif planlarını sorun ve bunu tartışın
 • Kariyer Planlama Merkezi'nin etkinliklerine katılmasını destekleyin, özellikle kariyer fuarındaki işverenlerle olan izlenimlerini ve temaslarını takip edin
 • Kariyer Rehberliği konusunda bilgi edinin
 • Öğrencinizin kariyer hedefi ile ilgili faaliyetler konusunda teşvik edici olun
 • Şehir dışı veya uluslararası tecrübeler konusunda destekleyin

Öğrenci

 • Kariyer hedefinizle ilgili süreli bir yayına abone olunmalı
 • Yıllık kitap okuma programının içerisinde kişisel gelişim ve kariyer geliştirme kitapları dâhil edilmeli
 • Önemli kurslara katılıp sertifikalar ile özgeçmiş desteklenmeli
 • Kariyer ile ilgili projeleri bir dosya haline getirilmeli
 • Referans olabilecek kişilerden referans dosyası oluşturulmaya başlanmalı
 • Beceri ve donanımlarını pazarlamaya yönelik yetkinlikler geliştirilmeli
 • Kariyer fuarlarına katılım sağlanmalı
 • Özgeçmiş yazma ve mülakat becerileri geliştirilmeli
 • Ana ve alternatif kariyer planları yeniden gözden geçirilmeli, birinci ve ikinci sınıfa göre oluşan farklılıklar bir uzman eşliğinde değerlendirilmeli
 • Seçilen alanlarda profesyoneller ile görüşmelere başlanmalı
 • Sosyal ağ profilleri iş yaşamına uygun şekilde düzenlenmeli, gizlilik ayarları gözden geçirilmeli
 • Yaz ayında yapılacak staj veya etkinlikler mesleki bilgi ve beceriye doğrudan katkı sağlayabilecek seçenekler üzerinden belirlenmeli

Kariyer Planlama Merkezi

 • Öğrenciyi iş piyasasına hazırlamak için gerekli beceri ve donanımları kazandırma faaliyetleri düzenler
 • Kariyer Günleri düzenleyerek öğrencileri iş dünyasıyla buluşturur
 • Eğitim ve Yurtdışı Eğitim etkinlikleriyle öğrenciyi alternatif seçenekler konusunda bilgilendirir
 • Mülakatlar için hap bilgiler yayınlar
 • Kariyer hedeflerini değerlendirmek için bireysel danışmanlık hizmeti sağlar
 • Kişilik testleri ile değerlendirmeler yapar
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerinde doldurulan CV'lere geliştirici dönüşler yapar
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerinde yeni iş ve staj imkanlarını öğrencilerine duyurur

Öğrencinin Dördüncü Yılında

Aile

 • İş hayatına girerken ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun
 • Öğrencinizin korkularını dinleyin
 • Hedefleri hakkında sık sık konuşun, ilgi ve becerilerini detaylandırmasını isteyin
 • Öğrenciniz için yararlı olabilecek kişileri belirleyerek görüşmesini sağlayın
 • Kariyer Planlama Merkezi etkinliklerine katılmasını sağlayın
 • İş arama konusunda yardım almak konusunda destekleyin, kendi iş arama süreçlerinizi anlatın
 • İş görüşmelerinin olumsuz geçmesi durumunda dinleyin, sabırlı olun ve üzülmeyin
 • Mülakat simülasyonlarına katılmasını teşvik edin
 • Uygun iş konusunda sabırlı olun, iş arama sürecinin çalışma hayatının bir parçası olduğunu öğütleyin
 • Yüksek lisans veya akademik kariyer hedefleri ile iş dünyası hedefleri arasındaki ilişkileri konuşun

Öğrenci

 • İş aramak için dönemin bitmesi beklenmemeli
 • Ders ve iş dünyasına hazırlık arasındaki zaman dengesi iyi hazırlanmalı
 • Küresel ve yerel şirketler araştırılmalı, organizasyon yapısı insan kaynakları vs.
 • Kariyer Planlama Merkezi'nin bütün etkinlikleri takip edilmeli, aktif katılımcı olarak bulunulmalı
 • Alanındaki, akademisyen, danışman ve profesyoneller ile kariyer fırsatları ve üzerine tartışılmalı
 • Rol model kişilerin bilgi, ilgi ve becerileri üzerine tartışılmalı
 • Pozisyonlara ilişkin kişisel beceriler ile uygunluklar okul bitmeden kontrol edilmeli, eksik yetkinlikler için yol haritası belirlenmeli
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© ne kayıtlı CV'nin son hali verilmeli, son kontroller Kariyer Planlama Merkezi personeli aracılığıyla yapılmalı
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerindeki uygun iş ilanlarına Üniversite referansı ile sistem üzerinden başvurulmalı
 • Kampüs içerisinde işverenlerle ilgili yapılan etkinlikler iş görüşmesi fırsatı olarak değerlendirilmeli
 • Proje tecrübesi olabilecek bir etkinliklere katılım sağlanmalı
 • Lisansüstü ve akademik kariyer ile ilgili başvurular ve hazırlıklar takip edilmeli
 • Hedeflenilen sektör ve iş dünyasına ilişkin süreli yayınlardan en az birer tane takip edilmeli
 • Organize bir yaşam tarzına geçilmeli, günlük tutmak, planlı faaliyetler oluşturmak gibi.

Kariyer Planlama Merkezi

 • İş bulma konusunda öğrencilere yardımcı olur
 • Kariyer Planlama Merkezi Portali© üzerinden öğrencilere iş ve staj imkanı çeşitliliği sağlar
 • Kariyer günleri etkinlikleri düzenler
 • Referans bulmak konusunda öğrencilere yardımcı olur
 • Örnek formlar ve belgeler yayınlar
 • Mülakat simülasyonları düzenler
 • İş arama stratejileri konusunda atölyeler düzenler ve bireysel iş arama konusunda destek olur
 • Lisansüstü ve akademik kariyer konusunda destek olur
 • Mezun ağları konusunda öğrencileri bilgilendirir
 • Kariyer portalleri ve sosyal ağların iş armada nasıl kullanılacağına dair bilgilendirmeler yapar
Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım