Eğitimler

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10′unu engelli bireyler oluşturuyor.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmada (Türkiye Özürlüler Araştırması) ise Türkiye nüfusunun yüzde 12′sinin engelli olduğunu belirtiyor.

İşitme engellilerin karşılaştığı birçok sorunun temelinde engelsiz insanların onlarla iletişim kuramaması yatıyor.
İşaret Dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir.

İşitme engelliler için büyük önem taşıyan işaret dilini, konuşma ve anlamanın öneminin günümüzde arttığını belirten uzmanlar, işaret dili bilmenin İngilizce kadar önemli bir kazanım olduğunu söylüyor.
Günümüzde işitme engellilerle iletişim kurmak için kullanılan işaret dili, iş arayanlar için bir anahtar niteliğinde. İşitme engelliler için birçok alanda çeviri yapan işaret dili kullanan kişiler için birçok sektörde iş avantajları bulunuyor. Günümüzde işaret dilini konuşma ve anlamanın önemi fark edildiği için televizyon kanallarında birçok programlarda anında tercüme yapan kişiler işitme engellilere çeviri yapıyor. Bu nedenle uzmanlar, işaret dili bilmenin günümüzde İngilizce kadar önemli bir kazanım olduğunu söyleyerek, iş bulmakta da etken olduğunu belirtiyorlar.

İşaret dili bilenler, başta televizyon kanalları, belediyeler, hastaneler, okullar ve adliyeler olmak üzere birçok sektörde aranan eleman olabiliyor.

8 Üniteden oluşan İşaret Dili Eğitimi Güz ve bahar dönemlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak veriliyor. Eğitime katılmak için kariyer portalına özgeçmiş bırakarak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve PROJE FELSEFESİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Proje Döngüsü Yönetimi bir proje fikrinin, hedef, risk ve faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen, “Mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Analiz ve Planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmaktadır.

Program İçeriği:
Birinci Hafta:

 1. Proje Fikri Üretme Süreci
 2. Proje Geliştirme ve Planlama
 3. Finanse Edilen Proje ve Programlar Kapsamında Hibe İmkânları
 4. Hedef, Faaliyet, Zaman ve Kaynak Planlaması
 5. Proje Döngüsü Yönetimi
 6. Mantıksal Çerçeve Matrisi

İkinci Hafta:

 1. Paydaş Analizi
 2. Problem Analizi
 3. Hedef Analizi
 4. Strateji Analizi

Üçüncü Hafta:

 1. Hibe Programları Başvuru Formları ve Eklerinin Hazırlanması
 2. İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemleri
 3. Proje Yönetim Metodolojisi
 4. Örnek Projelerin Genel ve Detaylı Analizi
 5. Hibe Programlarının Değerlendirilmesi

Dördüncü Hafta:

 1. Atölye çalışması

DİKSİYON EĞİTİMİ

Diksiyon Eğitimi; anlamlı, etkili ve doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programıdır.
Konuşmada, kelimelerin doğru seçilmesi, imlasına, veznine göre söylenmesi ve ifadelerin rahatlıkla anlatılması amaçlanmaktadır.
Diksiyon eğitimi, konuşmanın diksiyon/ artikülasyon/ doğru ve güzel ses kullanımı gibi biçimsel özellikleriyle birlikte, yüz yüze , toplantılarda veya kitle önünde konuşmalar için iletişim psikolojisini de kapsamaktadır. Akıcı konuşmak kadar stres kontrol, öfke kontrol, heyecan kontrol için gereken nefes tekniği de verilmektedir.
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

 Doğru ve güzel Türkçe ile konuşabilecekler,
 Etkili konuşma yöntemleri ve ses -nefes tekniği ile etkileyici konuşabilecekler,
 Ne anlattığın değil nasıl anlattığının önemi kavrayacaklar,
 İletişim kazalarının yok edilmesi, konuşmada doğru kelime seçimi ve mesaj aktaran cümle
biçiminin kullanabilecekler,
 Kişinin imajını düzelten, sempati ve itibar kazandıran ve daha inandırıcı olmasını sağlayan
“olmazsa olmaz” diksiyon kuralları ve konuşmanın öneminin bilincinde olacaklar,
 Sesimizi ve Türkçe’yi karşı tarafı etkileyecek biçimde doğru ve güzel kullanma tekniklerini
öğreneceklerdir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi çatısı altında ücretsiz
olarak sunulmuştur.
Farklı sektörlerdeki İK Profesyonelleri öğrencilerle buluşmuştur.

"İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ"

 Değişen Yönetim Anlayışı
 İK' nın Değişen Rolü Ve Önemi
 Personel Yönetiminden Stratejik İK Yönetimine
 İK' nın Temel Fonksiyonları
 İK Çalışanlarının Temel Yetkinlikleri
 Yöneticiler İK Konusunda Bilgili Olurlarsa
 Organizasyon Ve İK İle İlişkili Bazı Kavramlar

“İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME”

 İşe Alım Sürecinin Önemi
 Personel Bulma Kaynakları
 Mülakat Teknikleri
 Yetkinlik Türleri
 Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
 Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
 Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

"DAVRANIŞSAL YÖNETİM"

 Örgütsel İletişim ve Çatışma Yönetimi
 İnsan Kaynakları Grup Müdürü
 Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Kavramları ve Önemi
 Motivasyon
 İletişim Ve Çatışma Yönetimi

“PERFORMANS & ÜCRET YÖNETİMİ”

 İKY ‘de Performans Değerlendirme
 Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
 Performans Değerlendirme Yöntemleri
 Değerlendirme Hataları
 Ücret Kavramları
 Ücret Tatmini Motivasyon Ve Performans
 Ücretlendirme Stratejilerinin Oluşturulması
 Piyasa Ücret Araştırmaları
 Ödül Yönetimi

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım